Isät ja lapset

Antero Polso
Puhe Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön apurahojen jakotilaisuudessa 2017

Joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna 2017 Turussa vietettiin valtakunnallista Kristus-päivää.

Päivä kokosi laajasti kristittyjä yli kirkkojen ja seurakuntien rajojen rukoilemaan Suomen puolesta. Tapahtuma kuului itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumiin. Meille monille vaikuttava hetki oli, kun maamme kuntien vaakunaliput ja Suomessa asuvien maahanmuuttajien kotimaiden liput järjestyivät ristin muotoon Turku-hallin areenalle. Suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien edustajat rukoilivat yhdessä näiden lippujen edustaman kokonaisuuden, kotimaamme puolesta. Myös pääministeri toi henkilökohtaisen tervehdyksensä tapahtumaan.

TTKT:n ovat perustaneet Kirkkohallitus ja joukko kirkollisia järjestöjä vuonna 1978. Tukisäätiö on historiansa aikana jakanut kannustusapurahoina huomattavan summan tieteelliseen, erityisesti teologiseen tutkimukseen ja kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaan taiteelliseen työhön.

Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön apurahasääntö toteaa:

Avustettavien hankkeiden tulee edistää kristillistä uskoa, kristillisten kirkkojen ja seurakuntien elämää tai niiden julistus- ja palvelutehtävää. Apurahoja harkittaessa huomioidaan hankkeiden kiinnostavuus, laajuus ja vaikuttavuus. Apurahoja harkittaessa voidaan ottaa huomioon kristillisten kirkkojen ja seurakuntien vuosittaiset painopistealueet.

Monet apurahan saajat ovat todenneet, että itse rahasumman ohella apurahan tärkeä, jopa tärkein ulottuvuus on hankeen huomioiminen ja kannustus. Tukisäätiön hallitus toivoo, että myös tämän vuoden apurahat voivat täyttää tämän tehtävän.

Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön myöntämän Kristillisen taidesäätiön vuoden 2016 kohdeapurahan saaja oli Seinäjoen kristillinen teatteriyhdistys Kristy ry.

Joulukuussa Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön edustajalla oli tilaisuus seurata yhdistyksen esittämää kirjailija Harri Raittiin näytelmää Lutherin elämästä. Näytelmä piirsi ytimekkäästi uskonpuhdistajan elämän ydinkohtia. Kristy ry on perustettu kaksikymmentä vuotta sitten ja esittänyt Seinäjoen kaupunginteatterin näyttämöllä lukuisia näytelmiä.

Kristityn asema maailmassa on yksinkertainen, kuten vaikkapa Kristus-päivä ilmaisi: tunnistaa itsensä lapsena ja Jumala isänä.

Kristitty saa käyttää lahjojaan ja kokemustaan ihmisten parhaaksi ja Jumalan kunniaksi. Psalmin 103 alussa tästä sanotaan:

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.