Ars Magna

Kristillinen Taideseura on julkaissut vuodesta 1976 alkaen Ars Magna -lehteä vuosittain. Jäsenet saavat lehden automaattisesti ja se sisältyy jäsenmaksuun. Muut voivat tilata lehden täältä >>

Ars Magna on latinaa ja tarkoittaa ”suurta taidetta” tai ”suurta taitoa” ja sillä on pitkä ja mielenkiintoinen aatehistoriallinen tausta. ”Suuri taide” liittyy alun perin Platonin (427-437 e.Kr.) Timaios dialogissa esittämään ajatukseen, että koko universumi on luojajumalan (demiurgin) taideteos. Kristillisen teologian edustaman estetiikan keskeiseksi ideaksi muodostui, että kauneus ja oleva liittyvät toisiinsa. Silloin kun inhimillinenkin taide pystyy kuvaamaan sitä, mitä todellisuus pohjimmiltaan on, se on ”suurta taidetta”, joka heijastaa Jumalan luomisajatuksia. Keskiajan filosofisessa ajattelussa tapahtui kuitenkin ratkaisevia muutoksia käsityksiin, miten todellisuudesta ajateltiin saatavan tietoa. Syntyi ajatus, että universumi on matemaattinen ja Jumala on suuri matemaatikko. Nimessä Ars Magna yhdistyy siis ajatus todellisuuden harmonisesta rakenteesta, kauneudesta ja matemaattisesta lainalaisuudesta. Ehkä meidän kaoottisena aikanamme ei olisi pahitteeksi muistuttaa noista kolmesta kestävästä arvosta.