Kirkon kulttuurisymposium 2003 – Kirkon ja järjestöjen roolit täsmentymässä

Kirkkohallituksen ja kristillisten järjestöjen yhteistyö on tiivistymässä.

Tähän liittyen Kirkkohallitus ja Kirkkopalvelut järjestivät lokakuun 2003 alussa Kirkon kulttuurisymposiumin. Symposiumiin oli kutsuttu edustajia kirkkohallituksesta, Kirkkopalveluista, seura- ja hiippakunnista sekä kristillisistä järjestöistä, mm. Kristillisestä taideseurasta.

Symposiumissa käyttivät alustuspuheenvuoron piispa Juha Pihkala, kirkkoneuvos Seppo Häkkinen, kulttuurisihteeri Seppo Koistinen, rehtori Pekka Vapaavuori sekä opetusneuvos Kari Puotasuo.

Alustuspuheenvuorossaan Kristillisen kulttuuriliiton kulttuurisihteeri Seppo Koistinen veti yhteen keskeisiä asioita kirkollisen kulttuuritoiminnan nykyisestä organisoinnista sekä tulevaisuuden työnjaosta ja toimintatavoista.

Näin nyt

Kirkollisen kulttuuritoiminnan organisointi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on rakentunut seuraaville perusteille:

– Kirkko ja seurakunta vastaavat ns. virallisten tehtävien hoitamisesta, kuten kulttuurisesti ja taiteellisesti arvokkaiden kirkkorakennusten ja -ympäristöjen hoitamisesta, hautausmaista ja niiden kulttuuriarvoista, kirkollisten esineiden taideteosten ja tekstiilien huollosta ja hoidosta, kirkkomusiikin edistämisestä sekä monista muista kansallista kulttuuria tukevista tehtävistä. Seurakuntien kulttuurityö on monipuolisesti laajentunut eri kulttuurin alueille.

– Kirkolliset järjestöt vastaavat kukin toimintaperiaatteidensa mukaan kulttuurin ja taiteen edistämisestä. Kulttuuriasiat on jossain muodossa useimpien järjestöjen työssä. Käytännössä kulttuuri- ja taidetehtävien hoitamisesta vastaavat eräät erityisesti näihin tehtäviin keskittyneet järjestöt kuten Kirkkopalvelut ry, Kristillinen Kulttuuriliitto ry, Kristillinen taideseura ry, Christian Artists Finland ry. Myös herätysliikkeiden järjestöillä on kulttuuriaktiviteetteja, samoin kristillisillä kasanopistoilla.

Työnjako täsmentyy

Kristillisen kulttuuritoiminnan työnjaoksi Koistinen ehdottaa kahta pääaluetta:

– Kirkko ja seurakunnat vastaavat monista virallisista kulttuuriin liittyvistä ja kulttuuria sivuavista tehtävistä. Kirkolla on merkittävä kulttuuritehtävä hoidettavanaan niin kansallisesti, paikallisesti kuin myös kansainvälisesti.

– Järjestöt tuovat vaikutteita omien yhteyksiensä ja ideoidensa välityksellä, etsivät yhteistyökumppaneita ja avartavat kirkon ja seurakuntien yhteyksiä niin kansallisen kulttuurielämän suuntaan kuin kansainvälisiä vaikutteita hyödyntäen. Tällöin monet laajat tapahtumat, festivaalit, foorumit, kirkkopäivät, näyttelyt ja kansainväliset yhteistyöhankkeet saavat sijansa kirkon ja seurakuntien toiminnallisessa paletissa.