Tervetuloa Loimaalle!

Juhani Järvinen

Kristillinen Taideseura ry juhlii tänä vuonna 85-vuotista taivaltaan.

Tosin Hilja Haahti perusti sen edeltäjän Kolmisointu-nimisenä jo 2. päivä joulukuuta vuonna 1902 juhliessaan ystävineen kandidaatiksi valmistumistaan.

Lounais-Suomen yhdistys on paikallisyhdistysten kuopus, joka perustettiin 11.10.2002. Meillä on kunnia järjestää taideseuran 85-vuotisjuhla kotipaikkakunnallamme Loimaalla. Varsinais-Suomen lisäksi meillä on jäseniä Hämeestä Forssaa ja Oittia myöten sekä läntiseltä Uudeltamaalta Lohjan seudulta ja Hangosta saakka, kaikkiaan meitä on nyt 45.

Mitä sitten on Loimaa? Se on n. 7000 asukkaan kaupunki valtatie yhdeksän varrella 64 km Turusta Tampereen suuntaan, jonne on matkaa 91 km. Kaupungin halki virtaa Loimijoki, joka laskee Kokemäenjokeen. Ensi vuoden alussa kaupunki kasvaa kun viereinen Loimaan kunta ja kaupunki palaavat jälleen yhteen. Kaupungin alue erotettiin nimittäin kunnasta kauppalaksi v. 1921. Yhdistymisen jälkeen kaupungin asukasluku ylittää kolmentoistatuhannen rajan. Pinta-ala on ydistymisen jälkeen 482 km2.

Loimaan historiasta tunnetaan joitakin muinaisjäännöksiä, jotka todistavat ihmisen liikkuneen alueella jo tuhansia vuosia sitten. Laajat savitasangot pystyttiin kuitenkin ottamaan viljelyskäyttöön vasta 1200-luvulla, jolloin opittiin tuntemaan kehäaura, jolla voitiin muokata raskaita savimaita. Nykyinen asutus on syntynyt kuitenkin vasta keskiajalla, luultavammin 1300-luvulla. Ensimmäinen Loimaata käsittelevä asiakirja on vuodelta 1421. Loijim nimellä pitäjä mainitaan ensi kerran vuonna 1432.

Keskiajalta lähtien Loimaan seutu on ollut vankkaa maanviljelysaluetta. Vanhimmat pellot olivat pieniä jokivarteen raivattuja tilkkuja ja nykyiset suuret peltoaukeat ovat syntyneet vuosisatojen raivauksen tuloksena. Perinteiseen maalaismaisemaan kuuluivat tiheään rakennetut kylät, joissa rakennukset olivat lähes kiinni toisissaan. Maisema alkoi muuttua 1700-luvun lopulla isojaon jälkeen kun talojen talouskeskuksia alettiin siirtää nykyisille tonteilleen.

Alueen väestö oli alkuun hyvin talonpoikaista säätyläisten määrän ollessa vähäisen, lähinnä papistoa, kruunun virkamiehiä ja sotilashenkilöitä. Turun-Toijalan rautatien valmistuminen v. 1876 toi suuren muutoksen. Se houkutteli alueelle teollisuutta ja uudenlaista taloudellista toimintaa.

Tervetuloa Loimaalle!